Verzorging om de vier seizoenen 

De landbouwstiel wordt steeds technischer, en dus ook complexer om te verzekeren. Ook het klimaat verandert en heeft impact op uw onderneming. Als landbouwondernemer is uw verzekeringsdossier dus geregeld aan opvolging toe. Verzekeringsmaatschappijen stellen strenge eisen aan landbouwers op vlak van preventie of vragen hoge premies. Het hoeft dus geen betoog dat een makelaar met kennis van zaken het verschil kan maken.  

Klimaat

Een erg actuele factor in de bedrijfsvoering van de landbouwer die niet alleen impact heeft op de oogst maar mogelijk ook op uw materiaal en opslag. Er op een zo goed mogelijke manier voor zorgen dat uw hard labeur niet voor niets is geweest, dat doen we samen met u.

Wist u trouwens dat u voor bepaalde verzekeringen kunt rekenen op subsidies?

Dieren

Sterfte door verstikking, verdrinking, vergiftiging. Niet alle maatschappijen aanvaarden dergelijke risico's zomaar. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een verlaagd tarief te bekomen en is die investering de kolen waard? We bekijken het samen met u op een bedrijfseconomische manier.

Materieel

Welk materieel is voor u van levensbelang? Kunt u die beter verzekeren dan hetgeen relatief makkelijk vervangbaar is?

Weet u wat er gebeurt als er morgen een machine of landbouwvoertuig beschadigd raakt? Krijgt u die dan volledig in nieuwwaarde vergoed of wordt uw verzekeringscontract jaarlijks minder waard vanwege slijtage en afschrijvingen? 

Vragen die duidelijk maken dat een constante opvolging geen overbodige luxe is. 

 

Omzetverlies

Het verlies van een loods of serre betekent meteen een deuk in de omzet. Hoe vangt u dit verlies aan capaciteit en omzet op gedurende de heropbouw zonder dat u financieel in moeilijkheden komt? En is zo'n verzekering wel te betalen? We leggen u de kosten en baten voor in een continuïteitsplan.   

Rechtsbijstand

Voor u als landbouwer kan een klein ongeluk grote gevolgen hebben gezien de waarde van uw materieel, gewassen of dieren. Grote gevolgen betekenen grote schadevergoedingen en mogelijke discussies met experts. U bent verzekerd tegen het ongeval zelf, maar in hoeverre dekt u zich in tegen een gebrekkige afhandeling erna? En wat zijn daar de opties? Wij hebben er een geheel eigen aanpak voor uitgekiend.

Wil u ook graag een verzekeringsaanpak op maat? Vraag uw scan aan en Dieter komt bij je langs. 

Meer info