We onderwerpen uw verzekeringen aan een jaarlijkse check-up

U hebt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en daarmee is de kous af, toch? Onderstaand leggen we uit waarom dat volgens ons veel te kort door de bocht is.  

Beroepsaansprakelijkheid

Bent u 'act-committed', 'loss-occurrence' of 'claims made' verzekerd?

In het Nederlands klinkt dat als volgt: bent u enkel verzekerd tijdens de geldigheidsduur van uw contract of ook daarna? Gevolgen van een medische fout komen namelijk niet altijd meteen aan het licht. Kunnen uw gezinsleden ook aansprakelijk worden gesteld?

Verzekeraars maken een onderscheid tussen de verschillende fasen van een medisch ongeval en niet alle maatschappijen geven hier dezelfde dekkingen.

Het is dus belangrijk u te laten bijstaan door een makelaar met kennis van zaken. 

Rechtsbijstand

Het risico om in een juridisch geschil betrokken te raken is vandaag groter geworden dan vroeger. Dat maakt het des te belangrijker om ervoor te zorgen dat u een goede rechtsbijstand hebt. Veelal zult u zien dat deze vervat zit in uw BA-verzekering. Veelal zal dergelijke rechtsbijstand dan ook beperkt zijn. 

Mogelijk zijn ook uw individuele belangen als zorgkundige niet altijd helemaal gelijklopend met die van het ziekenhuis waarbij u collectief verzekerd bent voor uw aansprakelijkheid..

Er bestaat een waaier aan formules die u onafhankelijk van de BA-verzekering kunt afsluiten. Van uitgebreide ALL-RISK polissen tot formules op maat.

Na onze scan leggen we u graag de opties voor.

Mix privé en praktijk?

Zelfs als u in uw privé woning geen professionele activiteit uitvoert is het interessant om uw brandpolis af te stemmen op uw beroep. Alle goederen die u met de vennootschap aankocht zijn namelijk niet verzekerd als uw brandpolis privé afgesloten werd. Een brandpolis dekt immers alleen de goederen van de verzekeringsnemer.

Voor zij die wel activiteit uitoefenen thuis: wist u dat er een mogelijkheid bestaat dat de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan uw privé woning? 

Dit alles lossen we voor u op door uw brandpolis perfect af te stemmen op uw activiteit.

U kreeg nog nooit premie terug?

Dan laat u geld liggen. Bepaalde verzekeringsmaatschappijen belonen u namelijk door een deeltje van uw premies terug te storten als beloning voor een schadevrij jaar. Hoe u daarvan kunt profiteren? Vraag uw scan aan en kom het te weten. 

Leg je verzekeringen onder onze scanner

Wil u verifiëren of alle risico's bij u sluitend gedekt zijn?
Vraag dan kosteloos je scan aan en we zoeken het voor u uit.

Meer info